Szczegóły projektu

Liamrex - Razem osiągniemy więcej. Konspekt graficzny wykonany przez NS-Studio. Strona, pół roku później, z powodu zmiany partnera strategicznego przeszła spory lifting (zmieniono kolory czerwone na niebieskie i dodano kategoryzacje produktów). Włączona została też funkcja obsługi języków: polski i angielski.